Darmowa dostawa opału!


KUPUJ OPAŁ Z DARMOWĄ DOSTAWĄ – WWW.SKLEPSIENIAWA.PL

 

„Regulamin Promocji – „Darmowa dostawa zakupów w sklepie internetowym”

§ 1. Organizator
Organizatorem promocji jest Kopalnia Węgla Brunatnego „Sieniawa” Sp. z o.o. zwana dalej KWB Sieniawa.

§ 2. Cel promocji

1. Celem promocji jest umożliwienie dokonania zakupów w sklepie internetowym www.sklepsieniawa.pl bez ponoszenia kosztów dostawy.
2. Promocja dotyczy tylko sortymentów zamieszczonych w sklepie internetowym.
3. KWB Sieniawa zastrzega, iż Promocja „Darmowa dostawa zakupów w sklepie internetowym” ograniczona jest czasowo oraz trwa do wyczerpania zapasów.

§ 3. Uczestnictwo w promocji

1. Promocja skierowana jest do wszystkich klientów KWB Sieniawa, którzy dokonują zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklepsieniawa.pl
2. W promocji mogą uczestniczyć pracownicy KWB Sieniawa i ich rodziny.
3. Promocja „Darmowa dostawa zakupów w sklepie internetowym” nie łączy się z innymi promocjami prowadzonymi przez KWB Sieniawa.
4. Przystąpienie do promocji nie jest obligatoryjne.

§ 4. Informacje

1. Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej Kopalni www.sieniawa.com, facebooku kopalni: www.facebook.com/kwbsieniawa, na tablicy ogłoszeń w punkcie sprzedaży węgla (waga) oraz w siedzibie organizatora.

§ 5. Termin promocji

1. Promocja rozpoczyna się od dnia 25.06.2015r. oraz trwa do wyczerpania zapasów.
2. KWB Sieniawa zastrzega sobie prawo do zmiany terminu obowiązywania promocji, wstrzymania promocji lub jej zakończenia.
3. O zakończeniu promocji organizator nie ma obowiązku informowania w miejscach wymienionych w §4 pkt.1

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Adres Organizatora:
Kopalnia Węgla Brunatnego „Sieniawa” Sp. z o.o.
Sieniawa Lubuska, os.Górnicze 11a
66-220 Łagów
tel./fax.: 68 34 12 022, 68 34 12 222
kwb@sieniawa.com, www.sieniawa.com

2. Przystępując do udziału w promocji każdy z uczestników Konkursu stwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem, akceptuje jego zapisy oraz wyraża zgodę na zastosowanie się do zapisów niniejszego Regulaminu.
3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez Dyrektora ds. Handlu i Marketingu KWB Sieniawa lub w ostateczności przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora.

KUPUJ OPAŁ Z DARMOWĄ DOSTAWĄ – WWW.SKLEPSIENIAWA.PL