Dofinansowanie


Kopalnia Węgla Brunatnego Sieniawa Sp. z o. o. realizuje projekt w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju, mający na celu wsparcie KWB Sieniawa Sp. z o. o. w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły w Spółce wskutek epidemii COVID-19.
Wartość projektu: 220 979,31 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 220 979,31 PLN


KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO SIENIAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Badania właściwości i przydatności węgla brunatnego w celu wdrożenia wyników badań w ramach produkcji kwasu huminowego”

Celem Projektu jest opracowanie prototypowej linii technologicznej do pozyskiwania kwasów huminowych lub humianu potasu z węgla brunatnego na skalę przemysłową i uzyskanie kwasu huminowego o ustalonych wartościach parametryzujących produkt zapewniając jego wysoką jakość.
W ramach wdrożenia wyników badań B+R, realizowanych w ramach Projektu Kopalnia Węgla Brunatnego Sieniawa sp. z o.o. zaoferuje na rynku 1 nowy produkt – kwas huminowy wysokiej jakości o skonkretyzowanych parametrach.

Wartość projektu: 23 818 884,14 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 14 915 078,77 PLN

Fundusze Europejskie