KWASY HUMUSOWE – FLORAHUMUS


florahumus kwasy humusowe

Odwiedź nasz sklep internetowy: https://www.sklep-sieniawa.pl

Poza zwykłą działalnością wydobywczą Kopalnia Węgla Brunatnego Sieniawa Sp. z o.o. prowadzi stałe badania mające na celu poszerzenie naszej oferty handlowej w oparciu o nowe sposoby wykorzystania węgla brunatnego, na przykład poprzez zastosowanie go w rolnictwie do produkcji kwasów huminowych wzbogacających gleby słabe.

Czym są kwasy humusowe?

Kwasy humusowe, znane też jako kwasy próchnicowe to mieszanina wielkocząsteczkowych związków organicznych o zmiennym składzie i charakterze kwasowym, wchodzących w skład próchnicy glebowej i roztworów wód naturalnych.

Kwasy te powstają w drodze biochemicznego rozkładu związków organicznych. W naturze występują m.in. w błotach leczniczych, ziemi ornej, nawozach organicznych, torfie, lignicie oraz węglu brunatnym.

W jaki sposób działają kwasy humusowe?

Kwasy humusowe znajdują zastosowanie w rolnictwie dzięki swoim unikalnym właściwościom. Przede wszystkim dzięki rozkładowi związków organicznych, wspomagają one wzrost i rozwój korzystnych mikroorganizmów w glebie, tym samym wzbogacając ją w wartości próchnicze, poprawiając właściwości fizyczne, a tym samym podnosząc jakość i produktywność.

Kwasy humusowe oddziaływają też na strukturę chemiczną gleby, polepszając jej stałe właściwości oraz neutralizując gleby kwasowe i zasadowe poprzez mechanizmy regulacji czynnika pH.

Ich zdolność do tworzenia kompleksów chelatowych z mikroelementami i ułatwianie poboru środków odżywczych przez komórki roślinne stymuluje również wzrost aktywność mikroorganizmów stymulujących wzrost roślin oraz wytwarzanie enzymów roślinnych. Ich obecność stymuluje również pobór wody oraz czynników odżywczych przez rośliny, oraz zwiększa buforujące zdolności samej gleby.

Podsumowując, kwasy huminowe są wykorzystywane w rolnictwie przede wszystkim dzięki swojej zdolności do podnoszenia żyzności gleby, a tym samym zwiększania produkcji, połączonego ze zwiększeniem zawartości substancji odżywczych w roślinach.

W jaki sposób kwasy humusowe oddziaływają na środowisko naturalne?

Jako całkowicie naturalny produkt, kwasy humusowe nie stanowią w żaden sposób zagrożenia dla środowiska naturalnego. Wręcz przeciwnie, ich zdolność adsorbowania skażeń organicznych pozwala wykorzystywać je do usuwania tego typu skażeń z wody, gleby i szlamów.

Kolejną ważną cechą kwasów humusowych, pozwalającą zaliczyć je do czynników sprzyjających środowisku, jest ich zdolność do wiązania i powolnego uwalniania nierozpuszczalnych jonów metali, tlenków i wodorotlenków. Tym samym, ich obecność obniża zawartość substancji toksycznych w roślinach.

Należy wreszcie wspomnieć, że rozwinięte systemy korzeniowe w glebie o dużej zawartości kwasów humusowych przeciwdziałają przenikaniu azotanów i pestycydów do wód gruntowych, redukując w ten sposób problem zasolenia przy zastosowaniu rozpuszczanych w wodzie nawozów sztucznych.

Reasumując, kwasy huminowe:

  • zapobiegają utracie związków odżywczych w glebach piaszczystych;
  • poprawiają fizyczne i chemiczne właściwości gleby;
  • poprawiają wentylację i zatrzymują wodę w glebach ciężkich;
  • dzięki zdolności łączenia koloidów ograniczają powstawanie pęknięć w glebie i erozję;
  • odgrywają znaczącą rolę w rozpadzie związków organicznych i uwalnianiu ich z gleby, a tym samym w napowietrzaniu i poprawie właściwości uprawnych ziemi;
  • działają w całkowicie naturalny sposób, chroniąc środowisko i zapewniając przeżycie wszystkich organizmów.

Współpraca

KWB Sieniawa poszukuje obecnie w Polsce i na świecie partnerów do współpracy w produkcji i dystrybucji kwasów huminowych. Poza wysokiej jakości surowcem oferujemy również wsparcie w zakresie marketingu, promocji oraz doświadczenie w budowaniu skutecznych kanałów sprzedaży.

Kontakt: florahumus@sieniawa.com

Więcej informacji znajduje się na: www.florahumus.pl

Szczegółowe informacje dotyczące zapytań ofertowych są dostępne tutaj.

Florahumus