WĘGIEL BRUNATNY


karbopal-plus-kwb-sieniawa-15mj

Pelet Karbopal Plus

Przeznaczenie
– kotły automatyczne
– kuchnie węglowe
– piece konwencjonalne

Specyfikacja
– wartość opałowa 15MJ/kg
– ciepło spalania 20MJ/kg
– zawartość popiołu 11%

Opakowanie
– worek foliowy perforowany pakowany 20kg
– opakowanie zbiorcze: 50 worków po 20kg na palecie bezzwrotnej 120x100cm zabezpieczone folią stretch

Zalety
– atrakcyjna cena
– wygoda użytkowania
– niska zawartość popiołu
– produkt z polskiej kopalni

Kup teraz w naszym sklepie!Poznaj inne zalety Karbopalu Plus


Węgiel brunatny

Zdjęcie produktu Rodzaj Granulacja Wartość
opałowa
Zawartość
popiołu
Zawartość
siarki
Zawartość siarki
palnej
Wilgotność
złożowa
miał_kwb_sieniawa Miał 0-20mm 9000-10000kJ/kg 6-9% 0,6-0,9% <0,3% 49-52%
propal_kwb_sieniawa Propal 5-20mm 10000-11000kJ/kg <7% <0,8% <0,3% 49%
groszek_kwb_sieniawa Groszek 20-40mm 10000-11000kJ/kg <7% <0,8% <0,3% 49%
gruby_kwb_sieniawa Gruby 40-300mm 10000-11000kJ/kg <7% <0,8% <0,3% 49%

Przydatne informacje

Dopuszcza się +/-10% podziarna/nadziarna w dostarczanej partii węgla brunatnego.

Forma płatności
– gotówka
– przedpłata.

Terminy płatności
Terminy płatności są uzgadniane indywidualnie po podpisaniu umowy.

Dostawa i transport
Zapewniamy transport kolejowy i samochodowy (za pośrednictwem zewnętrznych firm transportowych).

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

§1

Reklamacje węgla Kupujący składa Sprzedającemu nie później niż w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia dostarczenia węgla brunatnego do Kupującego. Podstawę rozpatrzenia reklamacji ilościowej oraz jakościowej stanowi protokół sporządzony z udziałem kierowcy dostarczającego towar. Kupujący traci uprawnienia z tytułu braków ilościowych lub jakościowych węgla brunatnego, jeżeli o stwierdzeniu tych wad nie powiadomił Sprzedającego w terminie określonym w §1 ust.1.

§2

Reklamowana partia węgla brunatnego musi pozostać nienaruszona, oznaczona i zabezpieczona przed wpływami mogącymi spowodować zmianę parametrów jakościowych i ilościowych w okresie magazynowania. Nie zastosowanie się do powyższych zaleceń, może skutkować odrzuceniem reklamacji i uznaniem jej za niezasadną.